گزارش تصویری تشیع باشکوه و به یاد ماندنی شهید علی محمد رضایی در شهر شال (۲)

گزارش تصویری تشیع باشکوه و به یاد ماندنی شهید علی محمد رضایی در شهر شال (۲)
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر