«همسر هاشمی» به «پیکر بی جان آیت الله» چه گفت؟

سیدحسن خمینی در حساب اینستاگرامی خود نوشت: امروز تن حضرت آیت الله هاشمی را در خاک گذاشتند و من که به اندازه عمرم از این مرد خاطره دارم ، ناباورانه نگاه می کردم.
ارسال شده توسط tarmineh | متن کامل