توقیف ۷۰۰ کیلوگرم مرغ و ماهی غیر قابل مصرف در قزوین

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: بازرسان دامپزشکی در دو مأموریت جداگانه ۳۰۰ کیلو مرغ از یک دستگاه تاکسی و ۴۰۰ کیلو ماهی منجد از یک دستگاه وانت بار را توقیف کردند.
ارسال شده توسط گلبرگ | متن کامل