تحویل ۲ هزار واحد مسکن مهر قزوین تا پایان سال

مدیر کل مدیرکل سابق راه و شهرسازی استان گفت: در حوزه مسکن مهر ۵۰ هزار واحد از ۵۸ هزار واحد مسکن مهر استان تحویل داده شده و۲ هزار واحد دیگر تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل