قیمت مسکن در سال جاری ۸ درصد رشد داشته است

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به رشد ساخت و ساز در کشور گفت:طبق آمار ۹ ماهه سال جاری افزایش ۹/۹ درصدی تعداد مبایعه نامه‌ها و ۸ درصدی قیمت مسکن را داشته‌ایم.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل