نان و آتش

برای کارخانه ی ریخته گری فولاد آریا در ضیا آباد ؛ که زودهنگام در آتش سوخت و رویایی که به همراه کارگران مذاب شد/این کارخانه امروز در حالی که تنها چند ماه از افتتاح آن می گذشت پس از انفجار مهیبی در شعله های آتش سوخت و ۳ کارگر زحمتکش و از جان گذشته پس از مصدومیت بر اثر سوختگی در بیمارستان بستری شدند.
ارسال شده توسط صدای قزوین_ | متن کامل