دیدار رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) با خانواده یکی از دانشجویان جانباز دانشگاه

دکتر سید ابوالحسن نائینی، رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به همراهی چند تن از مسئولین دانشگاه، با خانواده آقای مسعود فصیح رامندی جانباز ۴۵ درصد دیدار کردند.
ارسال شده توسط اشنا | متن کامل