سفر آیت الله به قزوین و بازدید از مناطق زلزله زده

سه‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۶۹ با هلی‌کوپتر از [اردوگاه] منظریه به‌سوی مناطق زلزله زده پرواز کردیم. وزیر کشور و معاونان و محسن همراه بودند. در حدود منطقه آبیک [در نزدیکی قزوین]، یک موتور هلی‌کوپتر در فضا خاموش شد؛ همان‌جا در مزرعه یونجه کنار کارخانه سیمان آبیک فرود آمدیم. چون هلی‌کوپتر دو موتور داشت، به خیر گذشت. هنگام فرود چند متری روی زمین کشیده شد و آرام گرفت. هلی‌کوپتر شنوک که همراهان را حمل می‌کرد، همان‌جا فرود آمد و سفر را با آن ادامه دادیم. همراهان دستپاچه شده بودند.
ارسال شده توسط انجمن عالی قاپو | متن کامل