اقبالیه مؤلفه‌های ارتقا به بخش را دارد

مرتضی علیخانی بخشدار مرکزی قزوین در حاشیه مراسم بازدید استاندار قزوین از المان شهدای گمنام شهر اقبالیه اظهار داشت:
ارسال شده توسط بیگدلی | متن کامل