ضرورت تقدیر از مدیران فعال در حوزه پدافند غیر عامل

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با اشاره به اهمیت این حوزه،بر ضرورت تقدیر از مدیران فعال در حوزه پدافند غیرعامل تاکید کرد
ارسال شده توسط اداره کل پدافند غیرعامل | متن کامل