علیخانی: یکی از مهمترین ویژگی های اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی «صبر» بود/ خاطره آخرین ملاقات

روز شنبه من در مجلس بودم که به من اطلاع دادند ایشان با من کار دارد و من به دفتر زنگ زدم و گفتند که دنبال شما می چرخیم. وقتی به ایشان اطلاع دادند که من آمده ام بعضی از افراد خانواده در اندرونی خانه بودند و وقتی به دیدار من آمد دیدم که با لباس رسمی نبود و حدود نیم ساعت مطلبی که داشت را به من گفت و من هم نظرم را به ایشان گفتم و کاری که به من محول کرد آخرین دیدار ما بود.
ارسال شده توسط خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر