استاندار قزوین از المان شهدای گمنام شهر اقبالیه بازدید کرد

فریدون همتی استاندار قزوین در بازدید از المان شهدای گمنام شهر اقبالیه اظهار داشت: امروز باید به وجود چنین گنجینه‌های فاخر ببالیم و همیشه سعی کنیم پیرو راه و سلوک این شهدا باشیم چراکه شهدا در عمل به وظیفه و تکلیف خود برای همه مردم الگو هستند
ارسال شده توسط بیگدلی | متن کامل