استاندار قزوین از اردوی تیم کبدی کشور در اقبالیه بازدید کرد

فریدون همتی استاندار قزوین و هیأت همراه از اردوی تیم کبدی کشور در شهر اقبالیه بازدید کردند
ارسال شده توسط بیگدلی | متن کامل