رئیس حوزه قضایی ضیاءآباد: دستگاه قضا برای حفاظت از محیط زیست جدیت دارد

رئیس حوزه قضایی ضیاءآباد گفت: اهمیت محیط زیست بر کسی پوشیده نیست از این رو دستگاه قضا برای حفاظت از محیط زیست جدیت دارد و حمایت های قضایی لازم را براساس قوانین ارائه می کند.
ارسال شده توسط روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین | متن کامل