جهاد کشاورزی همواره کنار کشاورزان است

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت : جهاد کشاورزی خانه امنی برای کشاورزان محسوب می شود بنابراین این سازمان همواره در کنار کشاورزان خواهد بود .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل