فرماندار شهرستان آبیک : کشاورزی اقتصاد محور مهمترین راه برون رفت از تهدیدات خارجی است

فرماندار شهرستان آبیک گفت : راه برون رفت از بحران های کنونی و تحریم هایی که جهان غرب برای کشور ما ایجادکرده تکیه بر اقتصادکشاورزی و امنیت غذایی است .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل