حضور هیأتی از اساتید دانشگاه های هند در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

معاونت امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، میزبان اساتید دانشگاه های منتخب هندوستان بود.
ارسال شده توسط اشنا | متن کامل