غربت خوشنویسی در پایتخت خطاطی

عنوان «پایتخت خوشنویسی ایران» مدیون ریاضت و هنرنمایی سیاهه بلندی از بزرگ‌ترین خوشنویسان قزوینی در تاریخ خوشنویسی ایران، از «میرعماد» گرفته تا پدر خوشنویسی معاصر قزوین «ابوالحسن محصص‌مستشاری» است که خوشنویسان زیادی را در مکتب خود پرورش داده است. «میرحیدر موسوی» یکی از این هنرمندان محسوب می‌شود که امروز به عنوان یکی از خوشنویسان زبده کشور در خط نستعلیق مطرح است. متن زیر، حاصل گفت‌و‌گوی ما با این خطاط توانای قزوینی است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل