معضلی به نام ته سیگار در قزوین

کارشناس سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: ته سیگار شیء ظاهراً کوچکی است که به‌راحتی در هرجایی رهایش می‌کنیم یا به زیر پا انداخته و له می‌سازیم و فکر می‌کنیم که کار تمام‌شده است؛ درحالی‌که ماجرا تازه شروع‌شده است. از کوچه‌ها و جوی‌ها بگیر تا داخل مخزن سدها و دریاچه‌ها به‌وفور دیده می‌شود.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل