خودکشی سالانه بیش‌ از ۱۵۰ نفر در استان قزوین

رییس اداره مراقبت از آسیب های اجتماعی عنوان کرد: سالانه بیش‌از ۴۰۰۰ نفر در کشور و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در استان قزوین اقدام به خودکشی می‌کنند که متاسفانه دانش آموزان هم در این طیف مشاهده می‌شوند.
ارسال شده توسط جودی ابوت | متن کامل