اجازه تخریب باغستان را حتی برای ساخت بیمارستان نمی‌دهم

سیاست دولت در خرید محصولات کشاورزی اشتباه است؛ چون باعث اتلاف منابع مالی می‌شود. این گفته نماینده عالی دولت در قزوین است.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل