فارسي وان ، اختاپوس قرن ۲۱

خبر تحليلي هفته نامه سلوك قزوين- سلطه ماهواره و رسانه هاي ديجيتال و الكترونيكي در كنار سلطه اينترنت مدتهاست كه اذهان نخبگان و انديشمندان ما را با گرايشات گوناگون سياسي، اجتماعي، هنري و فرهنگي و ... به خود مشغول كرده است. و در اين ميان ظهور شبكه ماهواره اي فارسي وان در كنار شبكه هاي BBC ، صداي آمريكا و ... پديده نوظهور و يا راهبرد جديد براي مقابله با موج اسلام گرايي و انقلاب اسلامي محسوب مي گردد. گذشته از پشتيباني مالي و فني بسيار قوي و اهداف كوتاه و بلند مدت، آنان بدنبال دستيابي اهداف شوم در جامعه هدف خود هستند. گرچه مجموعه كشورهاي فارسي زبان يعني افغانستان، تاجيكستان و ايران به ظاهر مخاطب اين شبكه هستند يعني جمعيتي حدود ۱۰۰ ميليون نفر، اما با اين حال راهبرد جديد آن چون گل مرداب است كه به شدت فريبنده و جذاب و پرمخاطب مي تواند باشد و مخاطبين آن بتدريج و خيلي آرام در عمق اين مرداب فرو مي روند و قدم اول در اين راه جذب و جلب اعتماد مخاطب در ضمير ناخودآگاه اوست.
ارسال شده توسط هفته نامه سلوك قزوين | متن کامل