خانه مطبوعات ايران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشايش يافت

کاظم پور، معاون سابق فرهنگی اداره ارشاد قزوین ریاست این خانه را بر عهده دارد.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل